Twoje dziecko na basenie.

Posted in Fitness

Z tego okresu dziecko przynosi na świat szereg przydatnych w wodzie odruchów i umiejętności takich jak:

• Odruch pływania, który charakteryzuje się tym, iż dziecko włożone do głębokiej wody nie tonie, zachowuje pozycję umożliwiającą mu oddychanie, czyli trzyma usta nad powierzchnią wody, nie krztusi się, nie okazuje lęku.

• Odpychanie się stopami, można to łatwo wykorzystać, kładąc pod podeszwy stóp dziecka swoje dłonie, co będzie działać prowokująco do odpychania się.

• Szukanie mamy lub taty, stojąc z tyłu za dzieckiem rodzice prowokują je do odwrócenia całego ciała i ruszenia nóżkami.

• Odruch chwytny, dzięki temu odruchowi dziecko potrafi się przemieszczać w wodzie z przedmiotami ręku.

Zajęcia w wodzie dla małych dzieci są niezwykłą przygodą. Integrują kompleksowo rozwój na poziomie fizycznym, intelektualnym, społecznym i psychicznym. To przede wszystkim doświadczenie przebywania w środowisku wolnym do siły ciężkości która wpływa na każdy ruch. Daje możliwości poruszania się w 3 wymiarach. Doznaje podobnym wrażeń zmysłowych jak znane mu doskonale, wrażenia z życia płodowego.

Woda oraz właściwie prowadzone przez instruktora ćwiczenia, zachęcają dziecko do aktywność ruchową. Udział w zajęciach jest więc doskonałą gimnastyką ogólnorozwojową prowadzoną jednocześnie w warunkach odciążenia dla stawów oraz z oporem dla mięśni. W późniejszym etapie pozwala uniknąć ryzyka zaburzeń postawy. Dzieci zaczynają szybciej raczkować i chodzić.

Środowisko wodne wraz ze spontaniczną aktywnością ruchową mobilizują dzieci do pokonywania trudności związanych ze stresem, nowym doświadczeniem oraz zmęczeniem. Oswajają dziecko z poczuciem sukcesu i porażki. Harmonijnie i prawidłowo wspomagany jest rozwój psychiczny i intelektualny.

Nabywanie nowych umiejętności jest doskonałą zabawą zarówno dla dziecka jak i dla rodzica. Wspólnie spędzony czas zacieśnia więzy rodzinne. Zajęcia w grupie pozwalają dziecku dostrzec że na świecie są inne małe istoty podobne do niego. Uczą się nawiązywać relacje i przebywać w grupie.

Prawidłowe nawyki związane z aktywnością fizyczną w okresie niemowlęcym procentują w późniejszym wieku. Water Babys wykształcają w sobie potrzebę ruchu, co skutkuje większą aktywnością w życiu dorosłym. Zaadaptowane do środowiska wodnego dzieci lepiej odnajdują się w nowych warunkach i sytuacjach. Chętniej i odważniej podejmują wyzwania. Są bardziej odporne na stres i choroby.

Wczesne pływanie jest bez wątpienia zdrowie i przyjemne z każdego punktu widzenia. Do podobnych konkluzji doszedł profesor Diem z Kolonii:
„Dzieci uczestniczące w zajęciach z pływania są bardziej otwarte na otoczenie oraz szybciej nawiązują kontakty w grupie. Łagodniej reagują na niepowodzenia i nie są tak nieśmiałe. Są natomiast aktywniejsze i zarazem inteligentniejsze, a także o wiele lepiej mogą poznać swoje ciało niż inne dzieci".

Marcin Maksymiec, Trener Personalny, Instruktor Pływania

Posted in Fitness