Prowadzenie zdrowego trybu życia w krajach europejskich – raport opracowany przez doktora Thordisa Bergera.

Udostepnij post Wellness

Nowy Europejski Sondaż Społeczny (ESS), opublikowany w październiku 2016 roku porównuje zdrowie obywateli 21 krajów europejskich.

Autorzy sondażu stwierdzili, że samo promowanie zdrowego stylu życia to niewystarczająca strategia w zmniejszaniu problemów zdrowotnych. Kraje powinny wspierać politykę redystrybucji dochodów i poprawę warunków pracy fizycznej.

Depresja i ból głowy

Wśród najbardziej oczywistych wniosków jest to, że w całej Europie, kobiety są znacznie bardziej narażone na objawy depresji i silne bóle głowy niż mężczyźni.
We wszystkich 21 krajach europejskich, kobiety zgłaszają objawy depresji częściej od mężczyzn, przy czym w niektórych krajach wykazano ogromne rozbieżności.
Największe różnice występują w Portugalii (30,9 % kobiet w porównaniu do 15,8 % mężczyzn); Polska (25,3 % wobec 11,3 %); Hiszpania (24,7 % w porównaniu do 12,8 %) oraz Niemcy (20,2 % w porównaniu do 9 %).

Palenie papierosów

Istnieje znaczna różnica między płciami, pod względem ilości wypalanych papierosów. W 13 krajach europejskich największymi palaczami są mężczyźni – na Litwie (48,8%) i na Węgrzech (41,3%).

Raport stwierdza, że uzależnienie od nikotyny jest znacznie niższe w Europie Północnej, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a znacznie wyższy wśród mężczyzn w Europie Środkowej i Wschodniej. Szwecja ma najmniejszą liczbę palaczy, poniżej 15 %.
Wśród aktywnych palaczy, odsetek palących więcej niż 20 papierosów dziennie jest szczególnie wysoki w Austrii, Polsce i Izraelu.

Nadwaga

Mężczyźni są również znacznie bardziej narażeni na problemy z nadwagą we wszystkich 21 krajach Europy – 67,4% mężczyzn w Czechach, 63,8% na Węgrzech i 61,2% w Słowenii.
Najmniej otyłe są kobiety w Szwajcarii (29,9%), Danii i Austrii ( 38,9%).

Ćwiczenia fizyczne

Portugalia jest na końcu listy 21 krajów pod względem ilości obywateli uprawiających sport. Tylko 13 procent portugalskich mężczyzn i nieco ponad 11 procent portugalskich kobiet regularnie ćwiczy.
Na przeciwległym końcu skali są Finlandia, Norwegia, Szwecja i Irlandia, których obywatele i obywatelki ćwiczą najwięcej.

Alkohol

Patrząc na ilość spożywanego alkoholu we wszystkich 21 europejskich krajach, mężczyźni wypijają prawie dwa razy tyle jednostek co kobiety, a podczas weekendu ta ilość się podwaja. Liczba jednostek spożytego alkoholu jest szczególnie wysoka w Irlandii, podczas gdy niskie wyniki zanotowano w Izraelu i Europie Środkowej i Wschodniej (zwłaszcza wśród kobiet).

Autorzy sondażu wnioskują, że wyniki dostarczą naukowcom i twórcom prawa szerokich danych, podkreślając różnice i sugerując możliwe powody zaistniałej sytuacji zdrowotnej obywateli. Mają nadzieję, że te nowe możliwości zapoczątkują współpracę między naukowcami i lekarzami.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź: http://www.europeansocialsurvey.org/


Udostepnij post Wellness