Czy zasada 10 tysięcy kroków dziennie jest mitem?

Udostepnij post Fitness, Lifestyle and tagged 10k steps, fitness, trackers, gadgets, lifestyle, active

Grupa ludzi na spacerze i treningu w Outdoorze w Holmes Place

Nieustanie sprawdzasz ilość pokonanych kroków? Czy masz wyrzuty sumienia, gdy nie zrobisz 10 000 kroków przed końcem dnia?

W tym roku The Guardian poinformował, że do 2020 r. ponad 500 milionów ludzi będzie używać urządzeń do monitorowania kroków. Ta fenomenalna liczba pokazuje zmieniające się poglądy na temat poprawy zdrowia i długowieczności oraz coraz większe zainteresowanie gadżetami. W ciągu ostatnich kilku lat "zasada 10 000 kroków dziennie" urosła do rangi magicznej liczby. Co jest takiego niezwykłego w tej liczbie? Spójrzmy na badania i niech każdy zadecyduje sam.


10 000 kroków: prawda czy fałsz?

Aby naprawdę zrozumieć ideę 10 tysięcy kroków, należy wrócić do jej korzeni. Pomysł zrodził się w ramach japońskiej kampanii marketingowej (bardzo udanej) w połowie lat sześćdziesiątych. Celem było zbudowanie „hype” na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 1964 roku. Japońska firma Yamasa zaprojektowała pierwszy na świecie nadający się do noszenia krokomierz o nazwie "manpo-kei", oznaczający "licznik 10 ty. kroków". Ta liczba nie była potwierdzona w żadnych badaniach - firma wybrała tylko cyfrę. 10/10 za pomysłowość i zyski. 0/10 dla nauki i badań w tle.


Zła nauka

Według profesor Catrine Tudor-Locke, która napisała artykuł omawiający doniesienia mediów o zjawisku 10 tys. kroków., początki tego trendu związane są z japońskimi klubami biegowymi i hasłem biznesowym. Jednak po raz kolejny, wyjaśnienia koncepcji nie są oparte żadnymi badaniami.

Jeśli chodzenie jest dla nas dobre, dlaczego 10 tys. kroków dziennie jest błędnym podejściem? Po pierwsze, grupa reprezentatywna. Pomysł ten został po raz pierwszy wprowadzony w latach 60. w Japonii. Teraz mamy 2019 rok i wiele z naszych nawyków żywieniowych uległo zmianie. W latach 60. populacja japońska spożywała mniej kaloryczną dietę z mniejszą ilością tłuszczów zwierzęcych. Mniej osób korzystało z transportu i prawdopodobnie chodzili o wiele więcej niż dziś. Komunikacja uległa znacznej poprawie od lat 60. XX wieku, dzięki czemu nawet najbardziej świadome osoby mają mniejsze możliwości ruchu w ramach codziennego przemieszczania się


Nadaj osobisty charakter  

Chodzenie może przynieść takie korzyści, jak: utrata wagi, poprawa krążenia, lepsze samopoczucie psychiczne i zwiększenie ogólnej sprawność fizycznej. To tylko kilka z nich. Mimo to, 10 000 kroków dziennie może być nieosiągalne dla niektórych - i nieco mylące dla innych. 


Jest wiele badań podkreślających, że nawet delikatne ćwiczenia, takie jak codzienne energiczne spacery, poprawiają ogólny stan zdrowia. Ale bez względu na to, jak bardzo się staramy, pewnego dnia nasza równowaga między pracą, a życiem uniemożliwia nam osiągnięcie celu – 10 tys. kroków dziennie. Ustalenie własnego progu, ile kroków dziennie jesteśmy w stanie wykonać, pozwala wyznaczyć sobie własne cele i nie czuć się zawiedzionym, jeśli nie możemy osiągnąć “magicznej liczby 10 tys.. Wyznaczenie osobistego celu sprawi, że po prostu nie zrezygnujemy z ogólnej idei chodzenia.


Ile kroków dziennie powinniśmy wykonać?

Średnio chodzimy około 100 kroków na minutę. Aby osiągnąć 10 tys. kroków dziennie, należy chodzić przez 100 minut. Dla wielu osób pracujących w biurach, może to być nieosiągalne i niemożliwe do wprowadzenia. 


Oczywiste jest to, że 10 000 kroków niekoniecznie jest tą właściwą liczbę, tylko dobrą koncepcją wymierzoną w osiągnięcie zysku pieniężny. Jednakże, jeśli wyeliminujemy liczbę 10.000 kroków - sam pomysł jest doskonały – każdy ruch jest lepszy niż jego brak. Po prostu nie trzeba być zestresowanym przez te wszystkie zera, aby uzyskać korzyści zdrowotne.

Udostepnij post Fitness, Lifestyle and tagged 10k steps, fitness, trackers, gadgets, lifestyle, active.